Press ESC to close

Or check our Popular Categories...
1 Min Read
0 69

Karangan Pembuangan Bayi Meninggalkan Kesan yang Parah Penulis tertarik untuk memberi maklum balas terhadap rencana “Apabila Hilangnya Sifat Kemanusiaan …” oleh Aninah Janang dalam Dewan Masyarakat. Penulis bersetuju dengan Aninah yang menggambarkan masalah pembuangan bayi merupakan penyakit sosial segelintir masyarakat…

Continue Reading
1 Min Read
0 73

Nasib Golongan Pelajar Tercicir Golongan pelajar tercicir boleh menjadi beban sekiranya tidak “dijaga” dan “dipantau” dengan sebaik baiknya. “Dijaga” dalam konteks ini bermaksud membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada negara dan bukannya mendatangkan pelbagai masalah kepada masyarakat. Jika dibiarkan…

Continue Reading